Ձեր գովազդը 670 x 80
ԿԱՊ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Էլ. փոստ
info@hayadaran.info
Ընդհանուր բաժին 
marketing@hayadaran.info
Գովազդի և մարկետինգի բաժին 
editorial@hayadaran.info
Տեղեկությունների մշակման և հրատարակման բաժին 
dev@hayadaran.info
Ծրագրային ապահովման բաժին 
media@hayadaran.info
ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության բաժին 
diaspora@hayadaran.info
Սփյուռքի հետ կապերի բաժին 
charity@hayadaran.info
"Բարեգործական Նախաձեռնություն" բաժին 
order@hayadaran.info
Գործերի կառավարչություն 
secretariat@hayadaran.info
Քարտուղարություն 
legal@hayadaran.info
Իրավաբանական բաժին 
accounting@hayadaran.info
Հաշվապահություն 
security@hayadaran.info
Անվտանգության և վերահսկողության բաժին 
idea-offer@hayadaran.info
"Նորարարական Գաղափարներ" (Առաջարկների բաժին) 
idea-demand@hayadaran.info
"Նորարարական Գաղափարներ" (Պահանջարկների բաժին) 
Ձեր գովազդը
175 x 95
Ձեր գովազդը
175 x 175