"ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ"  

Հիմնադրման տարեթիվը` - 2005 Դիտումներ - 65 Նորացված է - 01.07.2023

Հեռախոս
(+374 10) 202834
 
(+374 10) 202854
 
(+374 10) 202874
 
(+374 10) 202894
 
Էլ. փոստ
rado@rado.am
 
Հասցե
ՀԱՅԱՍՏԱՆ,
ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ,
ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ փողոց 8
Աշխատանքային օրեր և ժամեր
Երկուշաբթի 09:00 - 18:00
Երեքշաբթի 09:00 - 18:00
Չորեքշաբթի 09:00 - 18:00
Հինգշաբթի 09:00 - 18:00
Ուրբաթ 09:00 - 18:00
Շաբաթ 09:00 - 18:00
Վեբ Էջ
www
Գործունեության ոլորտ
 • ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
 • ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
 • Լրացուցիչ տեղեկատվություն

  ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  1995-ից սկսած, ՀՀ-ը օգտվել է Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Ֆոնդի(ԳԶՄՖ) չորս փոխառություններից:
  Ընդհանրապես, քաղաքականության կարգավորման զարգացող պարամետրերը, ինչպես նաև կառավարության պարտավորությունների աստիճանը նպատակաուղղված են գյուղատնտեսության զարգացմանն ու չքավորության նվազեցմանը` մի շարք նորարարական մոտեցումների բարեհաջող իրագործման միջոցով: Մասնավորապես, դրական համագործակցության բարձր աստիճանը ակնկալում է գյուղատնտեսության արագ ֆինանսական ու ինֆրակառուցվածքային մտահղացումների զարգացում` ուղեկցված արագ վճարումներով և գյուղական աղքատության նվազեցման վրա էական ազդեցությամբ:

  Այս ամենը վսահություն է ներշնչում ԳԶՄՖ-ին` հետագա նորարարությունների համար, որոնք ուղղված կլինեն գյուղատնտեսության արագ զարգացմանն ու գյուղական չքավորության նվազեցմանը:

  2008-ի հուլիսից սկսվեց Ֆերմերային շուկայի սպառման ծրագրի իրագործումը:

  Ֆերմերային շուկայի սպառման ծրագրի (ՖՇՍԾ) նպատակն է բարելավել չքավոր գյուղացիների տնտեսական և սոցիալական վիճակը Հայաստանում:


  Նպատակները.

  - Խթանել համեմատական տնտեսական առավելություններ ունեցող գյուղական ձեռնարկությունների արագ աճ` սկսնակ աղքատ արտադրողների և գյուղացիների ամուր փոխկապակցմամբ, ովքեր աշխատանքի տեղավորման բնագավառում բարելավվում են փնտրում:
  - Տրամադրել ներդրումային սաքավորումներ և դրամական միջոցներ, որոնք կլուծեն գյուղական տնտեսության առջև ծառացած բոլոր ֆինանսական խնդիրները:
  - Զարգացնել Հայաստանում ֆինանսական սեկտորի կարողությունը` բավարարելու փոքր և միջին կրեդիտային ապրանքների պահանջարկը:


  Նպատակային խմբի ծրագիր

  ՖՇՍԾ կձգտի ապահովել փաստացի արտոնություններ կամ պոտենցիալ տնտեսապես ակտիվ միջավայր այնպիսի նախնական նպատակային խմբերի համար, ինչպիսին են աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշով հետևյալ գյուղական սոցիալ-տնտեսական կատիգորիաները.

  - Կիսաապահովված ֆերմերները ձգտում են կոմերցիոն ֆերմերության,
  - Գյուղական գործազրկություն, ոչ լրիվ աշխատանքային օր, վարձու աշխատանք, ներառյալ քաղաքների կենտրոններում,
  - Հողազրկություն և խեղճ գյուղացի կանայք, հատկապես,նրանք ովքեր ղեկավավարում են տնտեսությունը:


  Ծրագրի բաղադրիչները.

  Ծրագրի ներդրումները կիրագործվի 2 հիմնական բաղադրիչների հիման վրա`

  Բաղադրիչ 1: Գյուղական ֆինանսներ
  Բաղադրիչ 2: Գյուղական ինֆրակառուցվածքի ներդրում


  ԳԶՄՖ ծրագրի հիմնական ֆակտերը.

  Գազիֆիկացման ծրագիր համայնքների համար

  Միջազգային զարգացման համար ՕՊԵԿ-ի ֆոնդի շնորհիվ 63 համայնքներ գազիֆիկացվեցին Գյուղական Տարածքի Տնտեսական Զարգացման Ծրագրի(ԳՏՏԶԾ)-ի բաղադրիչ CDI-ի և Ինֆրակառուցվածքի Վերականգնման Ծրագրի Նախագիծի (ԻՎԾՆ)-ի շրջանակներում Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում:


  Ոռոգման ցանցերի վերականգնում

  ԳԶՄՖ-ի ֆինանսավորմամբ 24 համայնքներում վերականգվեցին ոռոգման ցանցերը ԳՏՏԶԾ-ի բաղադրիչ CDI-ի և ԻՎԾՆ-ի շրջանակներում Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում:


  Ընտանի կենդանիների խմելու ջրի համակարգերի վերականգնում

  ԳԶՄՖ-ի ֆինանսավորմամբ 8 համայնքներում վերականգվեցին ընտանի կենդանիների խմելու ջրի համակար•եր, ԳՏՏԶԾ-ի բաղադրիչ CDI-ի և ԻՎԾՆ-ի շրջանակներում, Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում:


  Ճանապարհների վերականգնում

  ՕՊԵԿ-ի ֆինանսավորմամբ վերանորոգվեցին 14 համայնքների ճանապարհներ, ԳՏՏԶԾ-ի բաղադրիչ CDI-ի և ԻՎԾՆ-ի շրջանակներում, Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում: