"ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ" ՓԲԸ  

Հիմնադրման տարեթիվը` - 2004 Դիտումներ - 218 Նորացված է - 01.07.2023

Ղեկավար
ՎԱՀԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆ
Հասցե
ՀԱՅԱՍՏԱՆ,
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ,
ԿՈՄԻՏԱՍԻ պողոտա 49/2
Հեռախոս
(+374 10) 232600
 տնօրեն
(+374 10) 244554
 փոխտնօրեն
(+374 10) 235478
 ընդհանուր բաժին
Ֆաքս
(+374 10) 235478
 
Աշխատանքային օրեր և ժամեր
Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Էլ. փոստ
metrology@metrology.am
 
Վեբ Կայք
www
Վեբ Էջ
www
Գործունեության ոլորտ
 • ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Առաջարկներ
  ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՈՒՄ

  Չափման միջոցների հավաստագրում (սերտիֆիկացում)
  Հետազոտություններ չափագիտության բնագավառում
  Չափման միջոցների և մեթոդների մշակում
  Ճշգրիտ չափումներ
  Չափման միջոցների ստուգում/ստուգաչափում և փորձարկում
  Լրացուցիչ տեղեկատվություն

  Մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը չափումների միասնականության ապահովումը` համաձայն 1997-ի ապրիլի 30-ին ընդունված "Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի, իրականացնում էր ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՍՉՍ վարչությունը` Հայպետստանդարտը` իր կողմից հիմնադրած տարածքային փակ բաժնետիրական ընկերությունների` այդ թվում "Չափագետ" ՓԲԸ միջոցով: Համաձայն 2004-ի մայիսի 26-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված "Չափումների միասնականության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2004-ի հուլիսի 22-ի № 1032 որոշման "Չափագետ" ՓԲԸ վերանվանվել է ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ, որն օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում իրականացնում է չափումների միասնականության ապահովումը և չափագիտության բնագավառում պետական քաղաքականությունը: Չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ կանոնադրությունը հաստատվել է ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2004-ի սեպտեմբերի 7-ի համար 148-Ա հրամանով:
  Իր առջև դրված նպատակները իրագործելու համար ազգային ինստիտուտը իրականացնում է օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության հետևյալ տեսակները`

  - ստեղծում, կատարելագործում, պահպանում և կիրառում է մեծությունների միավորների էտալոնները, ստեղծում է մեծությունների միավորների չափերի փոխանցման համակարգ
  - իրականացնում է չափագիտության բնագավառում գիտական հետազոտություններ
  պահում, պահպանում է ազգային էտալոնները
  - ապահովում է ազգային էտալոնների միջպետական և միջազգային էտալոնների հետ բաղդատումը
  - ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակի և հաճախականության չափումների միասնականությունը
  - իրականացնում է չափագիտության ոլորտի նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի մշակում
  - իրականացնում է չափման միջոցների պետական փորձարկումներ և հաստատված տեսակին համապատասխանության փորձարկումներ
  - տալիս է չափման միջոցի տեսակի հաստատման հնարավորության և (կամ) մերժման մասին եզրակացություն
  - կազմակերպում և իրականացնում է չափման միջոցների ստուգաճշտում, չափումների կատարման մեթոդիկաների վկայագրում իրականացնող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հավատարմագրման աշխատանքներ
  - իրականացնում է չափման միջոցների ստուգաչափում, չափագիտական վկայագրում, այդ թվում փորձաքննական ստուգաչափում, չափումների կատարում
  - չափագիտական բնութագրերի վերաբերյալ վիճելի հարցերի ծագման ժամանակ դատարանի, դատախազության, պետական արբիտրաժի գրավոր պահանջով մասնակցում է չափումների միասնականության ապահովման հարցերով միջպետական միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին
  - կազմակերպում է չափագիտության բնագավառում տեղեկատվության և դրանց վերաբերյալ նյութերի հրապարակում
  - իրականացնում է օրենքով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ: